روايات

رواية جحيم قسوته الفصل الرابع عشر 14 بقلم مريم مجدي

رواية جحيم قسوته الفصل الرابع عشر 14 بقلم مريم مجدي

رواية جحيم قسوته البارت الرابع عشر

رواية جحيم قسوته الجزء الرابع عشر

جحيم قسوته
جحيم قسوته

رواية جحيم قسوته الحلقة الرابعة عشر

–…فی صباح الیوم التالی ….!!
–…فی شرکه الألفی ……!!
وصل عُدی إلی الشرکه و وجهه مُتحسر علی ما حدث بالأمس ،،إتجه إلی مکتب عاصم و دلف إلیه …نظر إلیه عاصم بإستغراب من وجوده فی الشرکه و أردف قائلًا :-
عاصم بإستغراب :-
–إیه اللی جابک النهارده ،،مش کُنت واخد أجازه..؟!!
رمقه عُدی بوجه عابس و أردف قائلًا :-
عُدی بتحسر :-
–أجازه إیه بقااا ،،ملهاش لازمه خلاااص …!!
نظر إلیه بدهشه و أردف قائلًا :-
عاصم بسُخریه :-
–لیه یا أخویا ،،ماکنش ده کلامک إمبارح…؟!!
عُدی بضیق :-
–إسکُت خااالص …دی بنت أُختک عملت معایا الصح إمبارح و کان ناقص تنیمنی فی الجنینه…!!
نظر إلیه بذهول و کاد أن ینفجر بالضحک و لکنه نظر إلی «فنجان القهوه» الموضوع أمامه و بدأ بالإرتشاف منه کاتمًا ضحکته ….،، نظر إلیه عُدی بحنق و أردف قائلًا :-
عُدی بحنق :-
–إضحک ..إضحک …کاتمها لیه یا أخویا…!!
وفی تِلک اللحظه إنفجر عاصم بالضحک وسط نظرات عُدی الحانقة ….،، توقف أخیرًا عن الضحک و نظر إلیه و أردف قائلًا :-
عاصم بتسلیه :-
–ماهو بصراحه مفیش عریس یجی شُغله یوم صابحیته ….!!
عُدی بمکر :-
–ماهو وقتها برضوه ماکنش ینفع عریس یبقی فی المُستشفی یوم صباحیته ….!!
ضیق عینیه و أردف قائلًا :-
عاصم بسُخریه :-
–یترُدهالی یعنی ….؟!!
عُدی بإنتصار :-
·حاجه زی کده ،،و یالااا بقااا ورانا شُغل کتییر…!!
نظر إلیه نظرات حانقه فقد أشعره لوهلة بنشوه الإنتصار و الآن ردها إلیه …..!!
******************************
–….فی ڤيلا عُدی …..!!
سمعت رنین جرس الباب ف توجهت إلیه و فتحته ف عُدی لم یکُن لدیه خادمه فهو غیر دائم الوجود بالڤیلا ….،،_فتحت الباب وجدتهم «همس و حیاه» …إبتسمت بسعاده لوجودهم و إحتضنتهم بسعاده ثم رحبت بهم للدخول للداخل ،،جلسوا علی الآریکه و علیاء أمامهم علی أحد الکراسی ..،،نظرت حیاه إلی ملابس إبنتها بعدم رضا ..فقد کانت ترتدی «ترینج من اللون الأبیض به بعض الروسومات الکرتونیه الشهیره (تویتی)» ،،و أردفت قائله :-
حیاه بعدم رضا :-
–إیه یا بنتی اللی لبساه ده ….ده منظر واحده کتب کتابها و فرحها کان إمبارح …..؟!!
علیاء ببرود :-
–فی إیه یا مامی …،، ده العادی بتاعی …مش فارقه إیه اللی حصل إمبارح بقاااا ….؟!!
همس بتهکم :-
–عادی!!،،إنتی یا بنتی طبیعیه ،،عینی علیک یا أخویا متجوز طفله …..!!
علیاء بسذاجه :-
–عادی بقااا یا همس ،،و بعدین انا نیمته فی أوضه تانیه أصلًا،،و کمان نزل الشرکه الصبح …..!!
حیاه بدهشه :-
–کمان!!،،إنتی إیه یا بنتی …إنتی طبیعیه …؟!!
همس بمکر :-
–کده هتخلیه یبص ل بره مش بقولک إنتی کمان غبیه ….!!
************************************
–…فی شرکه الألفی …..!!
–…فی مکتب نیره ….!!
کانت مُنشغله ب بعض الأعمال التی کلفها عاصم بها قاطعها رنین هاتفها ف نظرت إلی شاشته وجدتها «ریم» شقیقتها ف ردت علیها و أردفت قائله :-
نیره بإبتسامه :-
–یا أهلًا یا ست ریم ،،ب تتصلی لیه یا سُکرتی…؟!!
ریم بمرح :-
–دایمًا فهمانی یا نیروو …،، ثم تابعت بجدیه :- کُنت بدور علی شُغل زی ما إنتی عارفه ،،وکُنت عایزاکی تشوفیلی شُغل عندک فی الشرکه….!!
نیره بتسأول :-
–شُغل إیه إنتی لسه بتدرسی ،،و بعدین إنتی کُلیه حقوق یعنی مفیش مؤهلاات تنفعک تشتغلی هنا أصلًا …..!!
ریم بضجر :-
–یووووه یا نیره بقااا ،،انا عایزه اشتغل و المُحاماه مش جایبه همها معایا ،،علشان خاطری بقاااا ….!!
نیره بنفاذ صبر :-
–طیب زی ما إنتی عایزه ،، هشوف الأوضاع هنا و لو فیه وظیفه شاغره هقولک ….!!
ریم بمکر خفی :-
–طیب یا نیروو سلام بقااا ….!!
نیره بهدوء :-
–سلااام ….!!
********************************
–…فی مکتب عاصم ….!!
کانوا لا یزالوا مُنشغلین بأعمالهم حتی قاطعهم دلوف شخص غیر متوقع ….،،إندهشوا من وجوده…!!
–صباح الخییر یا شباب….!!
أردف أحمد بتِلک الکلمات الهادئه ،، نظر إلیه عاصم بغضب و أردف قائلًا :-
عاصم بغضب :-
–إنتَ إیه اللی جابک هنااا …مش کفایه جیت إمبارح بدون إذن حتی …..؟!!
أحمد بجدیه :-
–أکید مش هستأذن لما أجی «کتب کتاب» بنتی یا عاصم ،،و بعدین انا جآآی أصلح الأوضاع بینا علشان مینفعش کده ….!!
إحتدت عینیه بشده و لکنه أردف قائلًا :-
عاصم بحده :-
–أوضاع إیه اللی تتحسن بینا …إنتَ نسیت إنتَ عملت إیه زمان ….!!
أحمد بجدیه أکبر :-
–أدیک قولت زمان …لیه بقااا ندور فی الماضی کده هنتعب ،،لکن لو نسینا اللی فات هنقدر نعیش الحاضر …..!!
عاصم بحده :-
–ننسی ،،لا یا بابا انا مابنساش ف خُد شویه الکلام اللی إنتَ جایبهم دول و إمشی من هنا …..!!
أحمد بدهشه :-
–هی بقت کده یا عاصم ….؟!!
عاصم بجمود :-
–اهااا بقت کده و إتفضل من هنا بقاااا ….!!
رمقه أحمد نظره أخیره ثم لملم شِتات کرامته و ذهب علی الفور ،،بینما إلتفت عُدی إلی عاصم و أردف قائلًا :-
عُدی بعتاب :-
–لیه کده یا عاصم …الراجل جااای یرجع الأوضاع بینکم زی الأول ،،تقوم إنتَ تبهدله و تطرده بالشکل ده …..!!
عاصم بغضب :-
–إنتَ هتعلمنی أتکلم إزای ولا علشان بقااا حماک هتبقی فی صفه ،،لا یا حبیبی فوق لنفسک انا «عاصم الألفی» مش انا اللی یتلوی دراعه ،،و إتفضل علی مکتبک …..!!
ضرب عُدی کفًا علی کف بعدم تصدیق و أردف قائلًا :-
عُدی بعدم تصدیق :-
–إنتَ لا یُمکن تکون طبیعی ،،انا رایح علی مکتبی…..!!
ثم خرج و ذهب إلی مکتبه ،،بعد خروجه قذف عاصم ما طالته یدیه علی الأرض وهو یشتعل من الغضب ……!!
***********************************
–….فی ڤیلا عُدی ……!!
کانوا یقفون بالمطبخ یصنعون بعض الحلویات و القهوه و العصیر لزوم التقدیم ،،فإلتفتت همس إلی علیاء و أردفت قائله :-
همس بتسأول :-
–إنتی هتقعُدی قدامه بالمنظر ده ….؟!!
علیاء ببرود :-
–ومالوا منظری ما انا حلوه اهووو …؟!!
همس بسخریه :-
–لا مالوش ناقصک فیلم Disney و تبقی شبه الأطفال بجد ……!!
حیاه بتهکم :-
–سبیها یا همس ،،دی ولا بینفع معاها حاجه …!!
علیاء بتجهم و تسأول :-
–فی إیه یا مامی ده إنتی أُمی برضوه ،،و بعدین أعمل إیه یعنی ….؟!!
همس بمکر :-
–انا هقولک ،،بصی إنتی تمشی علی مبدأ شوقی ولا تدوقی یعنی تتصرفی علی طبیعتک و تشعللیه ….و برضوه لم یتجاوب معاکی إستعملی قناع البرود …فهمتی ….؟!!
علیاء بخُبث :-
–اهااا فهمت ،،و انا عرفت هعمل إیه …ویا انا یا إنتَ یا عُدی …….!!
***********************************
–…..فی شرکه الألفی …..!!
وصلت ریم إلی الشرکه بعد إتصال شقیقتها بها تُعلمها بوجود وظیفه شاغره لها بالشرکه وهی سکرتاریه لعُدی حیث أن عُدی طلب مُسبقًا ب تغییر السکرتاریه الخاصه به بسبب سلوکها الغیر صحیح ……!!
إتجهت إلی مکتبه بعد أن دلتها علیه شقیقتها «نیره» بخطوات واثقه ثم طرقت باب المکتب بهدوء ف سمح عُدی لها بالدخول ….!!_ ف دلفت بخطوات واثقه إلی المکتب و عینیها تلمع بسعاده واضحه ،،جلست علی المکتب و وضعت أمامه السیره الذاتیه الخاصه بها «ال CV» ف نظر إلیها بهدوء و أمسک بالملف و أخذ یتفحصه بدقه ثم نظر إلیها مره آخری و أردف قائلًا :-
عُدی بجدیه :-
–من الواضح إنک لسه بتدرسی ،،لیه عایزه تشتغلی …..؟!!
ریم بثبات :-
–انا فعلًا لسه بدرس ،،بس انا محتاجه للشُغل ده جدًا …….!!
عُدی بجدیه :-
–ماشی ،،انا عرفت إنک أُخت نیره بس ده مش هنا ده فی البیت أو فی الأستراحه إنما فی الشُغل إنتی موظفه وهی موظفه ،،فهمتی یا أنسه ریم….؟!!
ریم بتفهم :-
–أکید یا فندم ….!!
أومأ إلیها بهدوء ثم أردف قائلًا :-
عُدی بهدوء :-
–تمام ..تقدری تروحی و تبدأی شُغل من بکره…!!
ریم بلهفة :-
–ولیه بکره ممکن من دلوقتی صح ….؟!!
رمقها نظره غریبه لم تفهمها و أردف قائلًا :-
عُدی بإبتسامه :-
–زی ما قولتلک تقدری تروحی و تبدأی من بُکره یا أنسه…..!!
تنحنحت بحرج و وضعت یدیها ب عُنقها و أردفت قائله :-
ریم بحرج :-
–آآآ …أکید …عن إذن حضرتک ….!!
عُدی بهدوء :-
–إتفضلی …..!!
إبتسمت له إبتسامه صفراء ثم نهضت و خرجت من المکتب ،،ف تنهد عُدی بعمق و أردف قائلًا :-
–شکلنا داخلین علی أیام زی الفُل ،،و البنت دی شکلها مش مریحنی ….بس انا مش هظلمها «إن بعض الظن إثم»،،و هراقبها من بعید ل بعید …..!!
*********************************
–…تسریع فی الأحداث ….!!
–…فی المساء …..!!
–…فی قصر الألفی ….!!
عاد عاصم من الشرکه بوجه عبوس و غاضب مما حدث بالصباح ،،نظر إلی الأعلی و کان علی وشک الصعود و لکنه غیر مساره و ذهب إتجاه مکتبه ل یُتابع بعض الأعمال…!!
–…فی غُرفه عاصم …..!!
تنهدت بضیق فهی تتصل به مُنذ ساعات ولکن لا رد و أیضًا لقد تأخر کثیرًا ،،نظرت من النافذه علها تلمحه ف لمحت سیارته بالأسفل ف إستغربت بشده فهو قد عاد ولکنه لم یصعد للغُرفه ،،تنهدت بضیق و فجأه خطرت لها فکره فإبتسمت بمکر ثم إتجهت إلی غُرفه تبدیل الملابس و إنتقت «قمیص نوم من اللون النبیذی یصل إلی ما قبل رُکبتیها و إرتدت فوقه روبه الخاص من نفس اللون» و إتجهت إلی طاوله التزیین و أمسکت بإصبع الروچ و وضعته علی شفتیها و قد کان من اللون النبیذی أیضًا و کحلت عینیها بالکحل و وضعت عطرها المُفضل و إرتدت بقدمیها خُفًا من نفس لون القمیص ….،،و هبطت إلی الأسفل مُتجهه إلی مکتبه …..!!
–….فی المکتب …..!!
أغلق الملف بإنهاک ثم أرجع رأسه إلی الخلف و أغمض عینیه ،،أحس بحرکه داخل المکتب و إستنشق رائحتها و لکنه علل ذلک بأنها تخاریف من العمل الکثیر ،،و فجأه أحس بید تتسلل ب فروه شعره و ید آخری علی کتفه ….!!_ فتح عینیه فجأه ثم شدها لتقع بین أحضانه …شهقت بصدمه و لکنه إبتلع صدمتها فی قُبله یُثبت بها مدی إشتیاقه إلیها …بادلته قُبلته بإشتیاق و بعد دقائق إبتعد عنها حتی یستطیعوا التنفس …وضع جبینه علی جبینها و أردف قائلًا :-
عاصم بهمس :-
–کُنت حاسس بیکی و إنتی ب تتحرکی فی المکتب بس حاولت أکدب إحساسی و إنه من تعب الشُغل بس …ریحتک و لمسه إیدک لا یُمکن یکدبوا أبدًا ….!!
همس بحُب :-
–جیت من شُغلک و مطلعتش فوق ..قولت أنزل أشوفک ،،علشان ….وحشتنی أوووی ….!!
عاصم بأنفاس لاهثه :-
–و إنتی کمان وحشتینی أووی …!!
قبلها مره آخری ب قُبله أشد من سابقتها ثم إبتعد عنها و کاد أن ینتقل إلی عُنقها إلا أنها همست قائله:-
–مینفعش اللی إنتَ عایزه دلوقتی خااالص ….!!
عاصم بهمس و تسأول :-
–لیه ….؟!!
همس بنفس الهمس :-
–علشان الحمل لسه مثبتش ،،و مینفعش ده قبل ما أکمل 3 شهور …..!!
رمقها ب نظرات مُغتاظه و هی تُحاول جاهده کتم ضحکتها من تذمره الطفولی ……!!
***********************************
–….فی ڤيلا عُدی ….!!
عاد من الشرکه وجد جمیع الأضواء مُغلقه ،،فإستغرب بشده ،،حاول جاهدًا فتح الأضواء و لکن تجمدت الدماء ب عروقه عندما جذب إنتباهه وجود خیالٍ ما أمامه یرتدی شئ أبیض یُغطی جسده و یُغطیه دماء حمراء ،،أصدر ذلک الخیال صوتًا مُرعبًا جعله یقفز ب مکانه من الخوف و الفزع ……!!
–…..فی صباح الیوم التالی …..!!
–….فی ڤیلا عُدی …….!!
یا نهااااار أسوود عملتی کُل ده ،،هو ده اللی قولتلک علیه ….؟!!
أردفت همس بتِلک الکلمات بدهشه،، بینما نظرت إلیها علیاء و أردفت قائله :-
علیاء ببرود :-
–اللّٰه مش إنتی اللی قولتی ،،وبعدین یستاهل اللی جراله …محدش قاله یتجوز طفله …..!!
رمقتها همس ب نظرات شبه مُتهکمه ،،بینما أخذت علیاء تتذکر ما حدث بالأمس …..!!
********************************
–…Flash Back…..!!
–…فی الأمس …..!!
عاد من الشرکه وجد جمیع الأضواء مُغلقه ،،فإستغرب بشده ،،حاول جاهدًا فتح الأضواء و لکن تجمدت الدماء ب عروقه عندما جذب إنتباهه وجود خیالٍ ما أمامه یرتدی شئ أبیض یُغطی جسده و یُغطیه دماء حمراء ،،أصدر ذلک الخیال صوتًا مُرعبًا جعله یقفز ب مکانه من الخوف و الفزع ……!!
عُدی بفزع :-
–سلام قولا من رب رحیم ،،إنصرف إنصرف ….!!
کتمت علیاء ضحکتها من أسفل الغطاء و أردفت قائله :-
علیاء بنبره مُخیفه :-
–إتجوزت لیه ؟،،ده انا کُنت مستنیاک ….!!
عُدی بخوف :-
–مستنیه إیه ؟،،إنصرفی بقااا …مش کفایه الهبله اللی متجوزها ……!!
رمقته علیاء بغیظ و أردفت قائله :-
علیاء بنبره مُغتاظه و مرعبه :-
–هبله!!_ده إنتَ بتکرهها بقاااا …!!
عُدی بنبره عاشقه و خوف :-
–أکرهها إیه بس !!،،ده انا بعشقها ….!!
رمقته بعدم تصدیق لا تصدق أنها قد ظفرت بإعترافه و أخیرًا ،،إبتسمت بإنتصار و إقتربت منه حتی وصلت أمامه ف رمقها بفزع واضح علی ملامحه من مظهرها ،،إبتلع ریقه بإرتباک و فزع ،،مدت یدیها نحوه وجهه فمد هو یدیه لیمنعها من الإقتراب ف سحب الغطاء من علیها دون قصد ….ف شهقت هی بصدمه أما هو ف تحولت نظراته إلی الدهشه ،،نظرت إلیه بإرتباک ثم رکضت من أمامه ف لم یستطع الإمساک بها ….!!
عُدی بدهشه :-
–بقااا إنتی یطلع منک کُل ده ،، ثم تابع بمکر :- إنتی اللی بدأتی یا لولیتا اللعب و انا اللی ه‍نهیه لما أخلیکی تعترفی إنتی التانیه و یا انا یا إنتی ….!!
**********************************
–…عوده إلی الوقت الحاضر ….!!
أفاقت علیاء من شرودها علی ضربه خفیفه من همس علی کتفها ،،فأردفت قائله :-
علیاء بإنتباه :-
–إیه فی إیه ….؟!!
همس بدهشه :-
–فی إیه …بقالی ساعه بکلمک و إنتی ولا هنا ،،ثم تابعت بمکر :- إیه بتفکری عُدی إزای هیرودلک المقلب ….!!
علیاء ببرود :-
–مش هیقدر أصلًا …،،بعد اللی إتعمل فیه إمبارح…!!
همس بخُبث :-
–لما نشوف ،،و الشاطر فیکوا یضحک فی الآخر..!!
لم تُجاوبها بل ألقت لها نظرات مُغتاظه ….!!
***********************************
–….فی قصر الألفی ….!!
أنهی کُلًا من عاصم و حیاه فطورهم ،، ثم نهض و توجه إلی شرکته و لم ینتبه إلی هاتفه و الذی قد نساه علی الطاوله ولم ینتبه له ….،،نهضت حیاه من علی المقعد و إستعدت لل صعود إلی غُرفتها …و لکن أوقفها رنین هاتف «عاصم» ف إستغربت ف یبدو أنه لم ینتبه إلیه ،،مدت یدها و أخذت الهاتف و نظرت إلی شاشته و لکن لم یظهر هویه المتصل لم تُبالی و فتحت الخط و وضعت الهاتف علی أُذنها ،،ف جأها صوت الطرف الآخر ….!!
–أیوه یا عاصم باشا ،،اللی أمرت بیه حصل …و حطینا سُعاد أُخت حضرتک فی زنزانه لوحدها و مستنیین باقی أوامرک ….!!
أردف الضابط بتلک الکلمات الجاده ،،إستمعت حیاه إلیه بدهشه و صدمه بینما تابع الضابط قائلًا :-
–الووو …عاصم باشا ..إنتَ معایا ….!!
لم تجاوبه حیاه بل شردت فی حدیثه ،،قاطعها سحب أحدهم للهاتف من علی أُذنها …!!
عاصم بجدیه :-
–الوو ..!!
الضابط بإستغراب :-
–عاصم باشا حضرتک مسمعتنیش ،،إحنا نفذنا اللی أمرتنا بیه و هی دلوقتی فی زنزانه لوحدها…!!
رمق عاصم حیاه بصدمه فهی قد سمعت حدیث الضابط ،،فأردف قائلًا :-
عاصم بصرامه :-
–تمام،،و إستنوا منی مکالمه تانی …!!
الضابط بهدوء :-
–تمام….!!
لم تنتظر حیاه أکثر من ذلک بل صعدت إلی غُرفتهاو لم تستمع لنداءته ،،فزفر هو بضیق و أمسک بخصلات شعره و أردف قائلًا :-
عاصم بضیق :-
–اوووف ،،کُنت ناقص انا،،ماکنش لازم تعرف دلوقتی أبدًا …!!
**********************************
–….فی شرکه الألفی ….!!
–…فی مکتب عُدی ….!!
کان مُنشغل بأعماله ،،قاطعه طرق أحدهم علی الباب ف سمح له/ها بالدخول ….!!
ریم بجدیه :-
–عُدی بیه فی واحد برا عایز یقابل حضرتک…!!
عُدی و مازالت أنظاره بالأوراق :-
–مقالش إسمه إیه ….؟!!
ریم بغیظ من تجاهله لها :-
–قال …إسمه أحمد العامری ….!!
و أخیرًا نظر إلیها و أردف قائلًا :-
عُدی بلهفة :-
–دخلیه قبل ما عاصم یشوفه ،،و بعد کده لو جیه تانی تدخلیه فورًا ….!!
ریم بهدوء و إستغراب :-
–تحت أمرک ….!!
ثم خرجت و سمحت لأحمد بالدخول ،،دلف أحمد إلی المکتب فصافحه عُدی بهدوء ثم جلسوا ….!!
أحمد بجدیه :-
–انا المرادی مش جای علشان عاصم ،،انا جای علشان بنتی …طبعًا زی ما إنتَ عارف إنها مابتکلمنیش ….!!
عُدی بهدوء :-
–اهاا ..بس المطلوب منی إیه …..؟!!
أحمد بلهفة :-
–عایز أکلمها أسمع صوتها بس ،،کفایه إنها حرمانی من إنی أشوفها ….!!
نظر إلیه عُدی بإشفاق ف مهما کان سیظل والد زوجته حتی و إن أبت هی ذلک ،،أومأ له برأسه بمعنی الموافقه و إتصل بزوجته و جاءهه الرد منها ……،، فأعطی الهاتف سریعًا إلی أحمد ..فأمسکه منه و وضعه علی أُذنه یستمع لصوت إبنته الذی بات یشتاق إلیه ……!!
علیاء بتسأول :-
–الووو ،،عایز إیه ….؟!!
لم یُجاوبها فإستغربت هی و أردفت قائله :-
علیاء بإستغراب و حده :-
–اللّٰه مش بتتکلم لیه ،،ماترد متصل لیه …..؟!!
و لثانی مره لم یُجاوبها ،، إستغربت و کادت أن تنفعل مره آخری و لکنها شعرت بأنفاسه علی الجهة الآخری صمتت قلیلًا ثم أغلقت الخط مادام لا یرد علیها ….!!
مسح دموعه بأنامله ثم أعطی الهاتف ل عُدی و إنصرف دون إضافه أی کلمه ….،، تنهد عُدی بعمق و نظر أمامه بشرود یُفکر بحل لتِلک المعضله ….!!
**********************************
–….فی نفس الوقت …..!!
–…فی مکتب عاصم ….!!
کان ینظر أمامه بشرود یُفکر کیف یفتتح الموضوع مع شقیقته ،، فهی قد علمت و لن یستطیع إخفاء الآمر أکثر من ذلک …قرر أن یواجهها فی المساء عندما یعود ،،خطر ب باله زوجته فإبتسم بحُب و قرر الإتصال بها …!!_ أمسک بهاتفه و ضغط علی بعض الأرقام و إنتظر الرد منها ،،و بعد ثوانٍ ردت علیه و أردفت قائله :-
همس بتسأول :-
–بقیت تنزل بدری و مش بشوفک الصبح ….؟!!
عاصم بإیجاب :
–أو إنتی اللی بتنامی کتییر ،،و بتروحی ل علیاء و منفضالی …..!!
همس بمکر :-
–انا أنفضلک …تؤتؤ ،،مقدرش …..!!
رفع إحدی حاجبیه و أردف قائلًا :-
عاصم بغیظ :-
–لا واللّٰه ،،بأماره ال 3 شهور صح ….!!
همس بضحک :-
–أعملک إیه یعنی ….حظک کده وبعدین ده اللی هیمنعک یعنی …..؟!!
صمت قلیلًا ثم أردف قائلًا :-
عاصم بإبتسامه عاشقه :-
–مقدرش أعمل حاجه تأذیکی أو تأذی إبننا ،،ثم تابع بتسأول :- إنتی شوفتی حیاه النهارده …؟!!
همس بإیجاب :-
–لا مشوفتهاش ،،روحت لاقیتها فی أوضتها و داده کریمه قالتلی إنها من بعد الفطار مطلعتش منها ،،ثم تابعت بتسأول :- هو إیه اللی حصل الصبح ….؟!!
عاصم بتلعثم :-
–مفیش ،،آآآآ لما أجی أبقی أقولک ….!!
همس بتفهم :-
–ماشی ،،سلام …!!
عاصم بهدوء :-
–سلام ….!!
ثم أغلق الخط و تنهد بعمق عازمًا علی الحدیث مع شقیقته بالمساء …..!!
**********************************
–….تسریع فی الأحداث …..!!
–….فی المساء ….!!
–…فی ڤيلا عُدی …..!!
عاد إلی الڤیلا و یبدو علیه التعب وجدها تجلس علی الآریکه تنظر إلی الفراغ إستغرب من جلستها تِلک و إقترب منها بحذر و جلس جانبها و أردف قائلًا :-
عُدی بحذر و تسأول :-
–إیه مالک مش بتدبری لمقلب کده أو کده …؟!!
نظرت إلیه بإنزعاج و أردفت قائله :-
علیاء بإنزعاج :-
–لا بطلت ،،شکل المقالب جایه علی هواک…!!
عُدی بمکر :-
–اهااا جدًا أصلک خلاص أخدتی غرضک إنما انا لاااا ….!!
نظرت إلیه بغیظ و لم تعقب و نظرت إلی الأمام مره آخری ،،إبتسم هو بخُبث ثم أحاطها من ذراعیها مما جعلها بین أحضانه ،،شهقت هی بصوره مُفاجأه من حرکته تِلک حاولت التملص منه و لکنه لم یترکها ،،و فجأه حملها بین ذراعیه و نظر إلیها و أردف قائلًا :-
عُدی بنبره ذات مغزی :-
–متحاولیش تبعدی علشان انا مش هاسیبک ،،إستلقی وعدک بقااا …!!
ثم صعد بها ناحیه غُرفته و وضعها علی الفراش بعد أن أغلق الباب بقدمیه ،،أغمضت هی عینیها بتوتر فإبتسم هو من زوایه فمه و إقترب منها موهمًا إیاها أنه سیقبلها و لکنه إقترب من أُذنها و همس قائلًا :-
عُدی بخُبث :-
–متخافیش مش هقربلک غیر برضاکی ،،ف بطلی مقالبک دی و إلا اللی فی دماغک هیحصل ….!!
فتحت عینیها بإتساع من حدیثه ثم إبتلعت ریقها و أشاحت بوجهها للجهة الآخری بتوتر ،،بینما إبتعد هو بعد أن بدأ لعبه علی أوتارها الحساسه …..!!
*********************************
–…فی قصر الألفی ….!!
–…فی غُرفه عاصم ….!!
عاد من الشرکه ف وجد القصر هادئ علی غیر العادة ف ظن أن الجمیع نائم فأجل الحدیث مع شقیقته للصباح ،،ف صعد إلی غُرفته وجد زوجته فی سُباتٍ عمیق ،،إبتسم بحُب و إقترب منها بعد أن وضع حقیبته علی الآریکه ،،قبلها علی جبینها ثم إتجه إلی المرحاض إغتسل و غیر ملابسه و إتجه إلی الفراش و راح فی سُباتٍ عمیق بعد أن أخذها بأحضانه ……!!
*********************************
–….فی صباح الیوم التالی …..!!
–…فی قصر الألفی ……!!
إستیقظت حیاه باکرًا علی غیر العاده و إرتدت ملابسها و ذهبت قبل أن یستیقظ الباقیه …،،بعد دقائق إستیقظ کُلًا من عاصم و همس من النوم و هبطوا إلی الأسفل …..!!
–…علی طاوله الإفطار …!!
جلست همس تأکل بنهم شدید نظر إلیها بسخریه و أردف قائلًا :-
عاصم بسخریه :-
–کُلی براحه محدش بیجری وراکی …..!!
همس و هی مازالت تأکل :-
–انا کده و بعدین …انا بأکل لأتنین خالی عندک نظر …..!!
عاصم بإشمئزاز :-
–إبلعی الأول و بعدین إتکلمی ،،ده مش حمل أبدًا…!!
لم تعقب علیه و إنشغلت بالطعام مره آخری ،،إبتسم بسعاده لسعادتها ف رغم طریقتها بالأکل إلا أنه یعشقها بکل تفاصیلها ،،نظر حوله بحثًا عن حیاه و لکنه لم یجدها أستغرب بشده و نادی علی الخادمه فجاءت إلیه سریعًا ….!!
الخادمه بتلعثم :-
–أیوه یا عاصم باشا ،،آآآآ …خییر ….؟!!
عاصم بتسأول :-
–حیاه فین ….؟!!
الخادمه بإیجاب :-
–حیاه هانم خرجت من بدری و مقالتش رایحه فین ….!!
عاصم بجدیه :-
–طیب ،،روحی إنتی ….!!
هزت رأسها و ذهبت سریعًا …بینما هز رأسه بإستغراب و أردف قائلًا :-
عاصم بهمس لا یسمعه أحد :-
–هتکون راحت فین یعنی …؟،،لو راحت هناک کان إتصل بیا و قالی ،،انا لازم أعرف مکانها بأی طریقه کانت …..!!
*************************************
–….فی السجن ….!!
جالسه بزنزانتها تُنفث دخان السیجاره بضجر ،،أنهتها ف رمتها علی الأرض و دعستها بقدمیها و أمسکت بکوب الشای و أخذت ترتشف منه مُصدره أصواتًا مُزعجه ،،قاطعها دخول العسکری إلی الزنزانه ف نظرت إلیه بتجهم و أردفت قائله :-
سُعاد بتجهم :-
–خیر یا شاویش ….؟!!
العسکری بجدیه :-
–أُدامی یا ست إنتی فی زیاره علشانک …!!
سُعاد بتسأول :-
–مین یا شاویش ….؟!!
العسکری بحده :-
–إنتی لسه هترغی معایا ،،تعالی و إنتی هتعرفی….!!
ثم إقترب منها و وضع (الکلبشات) بأیدیها فأردفت هی بغنج :-
–طیب متزؤقش …..!!
سار بها ناحیه غُرفه مکتب الضابط و دلف للداخل ثم فک قید یدیها و ترکهم ب مفردهم ….،،و خرج الضابط بصحبته ل یترکهم علی راحتهم ….!!
نظرت سُعاد إلی الزائر بتفحص و إتسعت عینیها عندما عرفتها فهی قد رأتها فی الجرائد من قبل ،،فأردفت قائله :-
سُعاد بعدم تصدیق :- انتي

يتبع…

لقراءة الفصل التالي : اضغط هنا

لقراءة الرواية كاملة اضغط على : (رواية جحيم قسوته)

اترك رد

error: Content is protected !!