روايات

رواية جحيم قسوته الفصل السابع عشر 17 بقلم مريم مجدي

رواية جحيم قسوته الفصل السابع عشر 17 بقلم مريم مجدي

رواية جحيم قسوته البارت السابع عشر

رواية جحيم قسوته الجزء السابع عشر

جحيم قسوته
جحيم قسوته

رواية جحيم قسوته الحلقة السابعة عشر

–…فی المرحاض الخاص بالمطعم …!!
نظرت إلیها بصدمه و أردفت قائله :-
همس بصدمه :-
–یعنی إیه ؟،،إنتی مش عایزه تخلفی من عُدی …!!
علیاء بتبریر :-
–لا مش کده خالص ،،بس انا خایفة ….خایفة یحصل معایا زی ما حصل مع ماما ،،خایفة یجی یوم و عُدی یسیبنی زی ما بابا سابنی انا و ماما….!!!!!!
إبتسمت بحنو و أمسکت بکف یدها و ربتت علیه و أردفت قائله :-
همس بحنو :-
–بس عُدی مش باباکی ،،عُدی جوزک و إنتی عارفة إنه بیحبک و مش ممکن یسیبک ،،مش عایزاکی تفکری فی الحاجات دی خالص و عیشی حیاتک،،ثم تابعت بتحذیر :- إوعی تکونی بتاخدی حبوب منع الحمل …؟؟!!!!!
ترکت یدها و أشاحت بوجهها بعیدًا وهی تفرک یدیها بتوتر ،،رمقتها همس بدهشه من تغیرها ذاک بعد سؤالها ،،ثم أدارت وجهها إلیها بعنف و أردفت قائله :-
همس بدهشه :-
–إوعی تکونی بتاخدیها ،،إنطقی بتاخدیها فعلًا….؟؟!!!!!!!
هزت رأسها عده مرات بمعنی نعم ،،أردفت همس قائله :-
همس بغضب :-
–إنتی أکید مجنونه ،،إنتی کده بتخربی بیتک بإیدک ،،تقدری تقولیلی لو عُدی عرف هیبقی موقفه منک إیه ساعتها ،،مش بعید یطلقک…!!!!!
بدأت الدموع تتجمع فی عینیها و أخیرًا إنهمرت واحده تلو الآخری وهی تهز رأسها بالنفی و أردفت قائله :-
علیاء بنبره متقطعه :-
–عُدی مش …آآآآ مش ممکن یسیبنی …هو ..آآآ …أکید مش هیعمل کده ….!!!!!
هدأت همس من روعها قلیلًا و أمسکت بیدیها و أردفت قائله :-
همس بتحذیر :-
–الحبوب دی تبطلیها فورًا ،،ولو عرفت إنک معملتیش ده ،،هضطر أبلغ عُدی …فاهمة …؟؟!!!!!!
علیاء من بین بکاءها :-
–آآآآ …فاهمة ….فاهمة ….!!!!!!
همس بهدوء :-
–طیب یالااا ،،علشان مایقلقوش أکتر من کده…!!!!
أومأت لها برأسها و تأبطت بذراعها بعد أن غسلت وجهها من آثار البکاء و دلفوا خارج المرحاض ،،و أنهوا غدائهم و تم دفع الحساب ثم ذهب کلًا منهم إلی منزله ….!!!!!!!
**********************************
–….فی سیاره عاصم ….!!
کانت شارده علی غیر عادتها تُفکر فی حدیثها مع زوجه شقیقها ،،لاحظ عاصم شرودها …فسألها و مازال ترکیزه بالطریق قائلًا :-
–حبیبی مالک ،،تحبی نرجع للدکتوره تانی …؟؟!!!
إنتبهت لحدیثه و إبتسمت بإصطناع و أردفت قائلًا :-
–لا مفیش داعی ،،انا کویسه …!!!!!
عاصم بشک :-
–مُتأکده …؟!!!!
همس بتأکید :-
–اهااا …!!!!!!
أومأ لها برأسه ثم مد یده و سحبها إلی أحضانه وسط دهشتها ،،ولکنه تدارکت الموقف و إستندت برأسها علی صدره ….!!!!!!
************************************
–….فی منزل نیره ….!!
عادت من الشرکه بعد یوم ملئ بالأعمال الکثیره ،،دلفت إلی المنزل وجدت شقیقتها جالسه تبکی علی ما حدث الیوم ،،إقتربت منها و نظرت إلیها بسخط و أردفت قائله :-
نیره بسخریه :-
–شوفتی آخره عمایلک وصلتک ل فین ،،حذرتک و مسمعتیش کلامی و أدی النتیجة إترفدتی ،،ثم تابعت بصرامه :- و دلوقتی بقااا تنتبهی لمذاکرتک و کلیتک …فاهمة …!!!!!!
ثم نظرت إلیها نظره أخیره و ترکتها و ذهبت لغُرفتها ….!!!!!!!!_بینما کفکفت ریم دموعها و عقدت العزم علی حذف هذا الأمر من رأسها و الإنتباه لدراستها ……!!!!!!!!!
**********************************
–…فی المساء ….!!
–…فی قصر الألفی ….!!
–…فی غُرفه عاصم …..!!
أخذت ملابسها و دلفت إلی المرحاض ل تنعم بإستحمام ینعش جسدها ،،بینما فتح هو الحاسب المحمول «اللاب توب» الخاص به و وضع ذاک القرص المدمج الذی سبق و أعطته الطبیبة إلیه ،،و وضعه بالمکان المخصص له و قام بتشغیله ،،ظهرت أمامه شاشه سوداء …ولکنها خطفت أنفاسه ،،رفع صوت الفیدیو و إستمع إلی صوت نبضات إبنه المتسارعه ،،أخذ یرمق الشاشة بشغف و سعادة کأنه مازال معها بتِلک العیادة ….!!_ کان کُل ترکیزه مع ذلک الفیدیو لم ینتبه لتِلک التی تقف تنظر إلیه بسعادة و دموعها تنهمر علی وجنتیها من فرط سعادتها بحماسته لمجئ طفلهم ،،أحست بیدیه تمسح دموعها ثم إقترب منها و قبلها جانب عینیها و نظر إلیها بحُب فأردفت قائله :-
همس بتسأول :-
–مبسووط ….؟؟!!!!!
عاصم بحُب :-
–أکیید طبعًا ،،ده سؤال …إنتی عرفتینی طعم السعادة اللی قضیت حیاتی أدور علیها و لقیتها معاکی و زادت أکتتر لما عرفت إنک شایلة حته منی و منک و مش عایزانی ابقی مبسووط …!!!!!
لم تفعل شئ سوی أنها إرتمت بین ذراعیه و دموعها تتسارع فی الهبوط علی وجنتیها ،،إستقبل ضمتها إلیه بصدرٍ رحِب و بادلها ضمتها بنفس الحُب …….!!!!!!!!!!!
بعد مرور دقائق لیست بقلیله إبتعدت عنه و نظرت إلیه بعد أن کفکفت دموعها بیدیها کالأطفال و أردفت قائله :-
–انا بحبک أوووی ….!!!!!!!!!!
مال بجسده و قبل وجنتیها و أردف قائلًا :-
عاصم بهمس :-
–و انا بعشقک …..!!!!!!!!!!!!
حاوط خصرها برقه و سار بها ناحیة الفراش و جلسوا سویًا یشاهدون مقطع الفیدیو مراتٍ عده بسعادة و إبتسامه تملئ فاههم ……!!!!!!!!!!!
***********************************
–….فی ڤیلا عُدی …..!!
کانوا یجلسون علی الآریکه و عُدی یحاوطها بیدیه وهی تستند علی صدره بإستکانه شارده بحدیثها مع همس ،،یشاهدون أحد الأفلام الرومانسیة،،لم یتحدثوا طوال الفیلم وکان ترکیزه کله بذلک الفیلم ،،بعد مرور ساعة إنتهی الفیلم ف نظر عُدی إلی زوجته و غمز لها بعینیه و أردف قائلًا :-
–طب إیه …؟؟!!!!!
علیاء بإستغراب :-
–إیه ….؟؟!!!!!
عُدی بضیق مُصطنع :-
–لا ماهو مش هنفضل کده کتییر ….!!!!!!
لم تفهم حدیثه و رمقته بعدم فهم ،،لم یترک لها مجال لسؤاله عن مجری حدیثه بل حملها بین ذراعیه و صعد إلی غُرفتهم …..!!!!!!!
_…فی غُرفه عُدی ….!!
وضعها علی الفراش و نظر إلی عینیها البُنیه بهیام و هی تنظر إلیه بإبتسامه أخذت عقله ،،ملس علی شعرها بیده و أردف قائلًا :-
عُدی بهیام :-
–عملتی فیا إیه جننتینی معاکی ….!!!!!!!
علیاء بنفس إبتسامتها :-
–ماعملتش حاجه ،،إنتَ اللی إتجننت لوحدک…!!!!!
رفع حاجبیه بإبتسامه زادت من وسامته ثم مال بجسده قلیلًا و نام جوارها و أخذها بین أحضانه و قبل وجنتیها بحُب و دفن وجهه بین خصلات شعرها ….!!!!!!!!!!!!
***********************************
–….تسریع فی الأحداث …!!
–…فی صباح الیوم التالی …..!!
–…فی قصر الألفی …!!
–….فی غُرفه عاصم …!!
کان یعدل من وضعیه الکراڤت خاصته أمام المرآه،، وهی تقف ورائه تمسک بیدیها «علبة ایس کریم بنکهه الشکولاته» و تأکله بنهمٍ شدید ،،إلتفت إلیها بعد أن إنتهی من تعدیل ملابسه ….نظر إلیها بإبتسامه و إقترب منها ثم مال علیها قلیلًا و قبل وجنتیها ف نظرت إلیه بحُب و ملئت الملعقه بالأیس کریم و أطعمته إیاها بفمه ،،إبتلعها بإبتسامه تُزین شفتیه و أردف قائلًا :-
عاصم بإبتسامه هادئه :-
–عایزه حاجه ،،أجیبهالک ….؟؟!!!!!!!
تصنعت التفکیر لثوانٍ و أردفت قائله :-
–لااا مش عایزه ،،غییر سلامتک و بس …!!!!!!!
إبتسم بحُب و قبل جبینها و إنصرف إلی الشرکه بعد أن ودعها …!!!!!!!!!!
***********************************
–….فی شرکه الألفی …..!!
–….فی مکتب عاصم ….!!
طلب عاصم عُدی أن یأتی إلی مکتبه علی الفور ،،دلف عُدی إلی المکتب و أردف قائلًا :-
عُدی بجدیه :-
–أؤمرنی یا باشا …!!
عاصم بجدیه :-
–الصفقه الألمانیه ،،بعتوا فاکس إننا لازم نقابلهم فی بلدهم ،،و طبعًا مش هلاقی أحسن منک یسافر و یقابلهم …..!!!!!!!
عُدی بتفهم :-
–أکیید ،،ثم تابع بتلعثم :- بس آآآآ علیاء ..هسیبها لوحدها …!!!!!!!!!
عاصم بهدوء :-
–أکیید لا ،،هاتیجی تقعد معانا لحد ما ترجع بالسلامه ….!!!!!!!!!!
عُدی بإختصار :-
–تمام ،،هروح مکتبی بقااا ……!!!!!
عاصم بهدوء :-
–ماشی ….!!!
أومأ برأسه ثم نهض و إنصرف إلی مکتبه ….!!!!!!!
**********************************
–…..فی الخارج ….!!
–…..فی مکتب نیره بالخارج ….!!
دلف بخطوات واثقه إتجاه مکتبها و وقف أمامها و رمقها بإبتسامه جذابه زادت من وسامته ،،نظرت إلیه نیره من رأسه لأخمص قدمیه ب نظرات مُتعجبه و رفعت حاجبیها بإستغراب و أردفت قائله :-
نیره بإستغراب :-
–خییر ،،مین حضرتک ….؟؟!!!!
إبتسم مره آخری و أردف قائلًا :-
ریّان بإبتسامه جذابه :-
–ریّان …..ریّان الراوی ….!!!!!!!!!!!
–…فی ڤیلا عُدی …..!!
–…فی غُرفه عُدی ….!!
نظر إلیها بصدمه و کأن دلو ماء قد إنسکب علیه للتو ،،أمسک بذراعیها و شدها إلی خارج المرحاض ثم ترکها و أردف قائلًا :-
عُدی بصدمه :-
–منع الحمل !!!!!،،_ لیه ؟…مش عایزه تخلفی أصلًا ،،ولا مش عایزه تخلفی منی من الأساس …!!!!!!!
لم تُجاوبه فقط دموعها من تتحدث ،،جن جنونه من صمتها بداخله برکان سیتفجر بأی وقت ،،إقترب منها مره آخری و أمسک بذارعیها بعُنف و أردف قائلًا :-
عُدی بصراخ :-
–رُدی علیا …ماتسکُتیش کده …إنتی کده بتجننینی أکتر بسکوتک ده ،،ثم تابع بصوت جهوری :- إنطقیییییییی …..!!!!!!!
و أخیرًا نطقت شفاها صمتت کثیرًا و حان الوقت للحدیث ،،فأجابته قائله :-
علیاء بصوت مبحوح :-
–آآآآآ …مش …مش کده خالص ،،…آآآآ إنتَ فاهم غلط …انا ….
قاطعها ب نظره لم تفهم معناها و أردف قائلًا :-
عُدی بحرقه :-
–إنتی …إنتی کدبتی علیا …و انا مابکرهش فی حیاتی أد الکدب ،،ثم تابع بحسم :- إنتی اللی بدأتی بالکذب و انا هانهیه و أحط حد ل ده کُله …!!!!!
إبتعدت للخلف قلیلًا و رمقته بعینیها الدامعه و أردفت قائله :-
علیاء بنبره متقطعه و عدم فهم :-
–آآآآآ …قصدک …قصدک إیه …؟؟؟!!!!
عُدی بصرامه :-
–إفهمیها زی ما إنتی عایزه لأنه مابقاش فارق معایا خلااااص ….!!!!!
رمشت بعینیها غیر مصدقه ما یتفوه به ،،إقتربت منه و وضعت یدها علی کتفه و أردفت قائله :-
علیاء بعدم تصدیق :-
–إنتَ أکیید بتهزر ،،ثم تابعت بتوسل :- عُدی علشان خاطری فکر تانی ،،انا عارفه إنی غلطت و غلطه کبیره کمان بس سامحنی …إحتوینی ،آآآ…
أزاح یدیها من علی کتفه و نظر إلیها مجددًا و أردف قائلًا :-
عُدی بغضب و سخریه :-
–أحتویکی !!!!!،،للأسف جات متأخر ،،لو کُنتی جیتی و قولتیلی من الأول ماکنش ده کله حصل،، ثم تابع بإبتسامه سخریه :- کُنتی عایزانی لما أعرف أقولک شاطره براڤو و أتبسط ب ده …تبقی غلطانه علشان انا صعب أسامح ..یمکن لا بضرب و لا بأذی بس مش بسامح بسهوله ،،وانا مش هسامحک یا علیاء مش هسامحک ….أبدًا…!!!!!
ثم إبتعد عنها و سحب حقیبه سفره و توجه ناحیه باب الغُرفه ،،رکضت و وقفت أمامه تمنعه من الخروج و أردفت قائله :-
علیاء ببکاء و توسل :-
–إنتَ رایح فین؟!!،،هاتسیبنی …إیه مش فاکر وعدک لیا ،إنتَ وعدتنی ،،عُدی علشان خاطری ماتسبنیش ،،انا أموت من غیرک ….!!!!!!!!!!
لم یهتز أو یرمش له جفن بل أزاحها بهدوء و ترکها و خرج من الغُرفه بعد إختطافه لنظره سریعه للمکان و ….لها …!!!!!!!!
لم تتحمل هی أکثر من ذلک ،دموعها مازالت علی وجنتیها و تزداد أضعافًا ،،کفکفت دموعها بیدیها الصغیرتین و رکضت خلفه علی الفور ،،وجدته قد إستقل سیارته و علی وشک الذهاب و الخروج من بوابه الڤيلا ….رکضت إلیه علی الفور ،توسلت إلیه و إنهمرت دموعها التی لم تصمت لدقیقه و لکن لا فائده ف البرکان داخله علی وشک الانفجار وهو لا یرید زیاده الأمور بینهم سوءً و ذهب علی الفور دون إعطائها فرصه للحدیث و تبریر ما حدث،، الآلم داخله مما فعلته جعله یُکون جبل من الجلید فوق قلبه… جمد قلبه حتی لا ینجرف وراء تیار المشاعر ف یصدمه و یکسر ما تبقی منه ….!!!!!!!!!
**************************************
–….فی قصر الألفی ….!!
–…فی غُرفه عاصم …..!!
أخذت تتقلب علی الفراش و الجوع یکاد یفترسها ،،حتی نهضت فجأه و قررت النزول إلی الأسفل و سد جوعها ،،إرتدت روبها و الخُف الخاص بها و فتحت باب الغُرفه و خرجت بهدوء ….!!!!!!!
–….فی الأسفل ….!!
کانت کریمه لاتزال بالمطبخ تقوم بتنظیفه حتی تذهب و تخلد للنوم ،،دلفت همس إلی المطبخ و فتحت باب الثلاجه و بدأت بالعبث بمحتویاتها..!!!!
رأتها کریمه و إبتسمت بصفاء و إقتربت منها و أردفت قائله :-
کریمه بإبتسامه صافیه :-
–خیر یا بنتی ؟،،إیه اللی مصحیکی لحد دلوقتی…؟!!!!
إلتفتت إلیها و قلبت شفتیها بإنزعاج کالأطفال و أردفت قائله :-
همس بحنق :-
–مش عارفه أنام من الجووی ،،أعمل إیه یعنی یا داده …؟؟!!!!!!
ضحکت کریمه بخفه ثم أخرجت لها بعض الأطعمه و وضعتهم علی الطاوله و إلتفتت إلیها مره آخری و أردفت قائله :-
–تعالی أقعدی یا بنتی ،،الأکل اهوو کُلی اللی یسد جوعک و انا معاکی لحد ما تخلصی علشان لو إحتاجتی حاجه ….!!!!!
نظرت إلیها بإمتنان و ربتت علی کفها ثم تحرکت و جلست علی أحد المقاعد و بدأت بالأکل و کأنها لم تأکل مُنذ سنوات ،،کانت مُستمتعه بالطعام وهی تأکل حتی قاطع إستمتاعها ،،رنین جرس الباب الداخلی للقصر ،،إنتفضت من مکانها بهلع و نظرت إلی کریمه و أردفت قائله :-
همس بهلع :-
–هو فی إیه یا داده مین اللی بیرن الجرس بالطریقه دی و فی الوقت ده …؟؟!!!!!
هزت الآخری کتفیها ب حیره و أردفت قائله وهی تتجه إلی الخارج ناحیه الباب :-
–علمی علمک یا بنتی ،،هروح أشوف مین…!!!!!
نهضت عن مقعدها و إتجهت إلی الخارج و أردفت قائله :-
–وانا کمان جایه معاکی ،،انا مش هقعد هنا لوحدی و بالمره أعرف مین اللی جای فی الوقت ده ….!!!!!
أومأت کریمه برأسها و إتجهوا سویًا إلی الخارج ناحیه الباب ……!!!!!!!!!!!!
–….فی نفس الوقت …..!!
–…فی غُرفه عاصم …….‌
تقلب علی جانبه الآخر و مد یده ناحیتها ولکنه وجدها فارغه ،فتح عینیه و نظر حوله عله یجدها بأی رکن من أرکان الغُرفه و لکن لا آثر ،،سمع صوت بکاءٍ عال یأتی من الأسفل فإنقبض قلبه وکأنها بخطرٍ ما ،،نهض سریعًا عن الفراش و إرتدی التیشرت و الخُف الخاص به و خرج من الغُرفه و هبط سریعًا إلی الأسفل ……!!!!!!!!!!!!
کانت تحتضنها و دموعها علی وجنتیها تتسارع فی النزول ،،حاولت تهدئتها و لکنها کانت تزداد بکاءً ….،،عندما هبط و وجدهم علی هذه الحاله إقترب منهم و أردف قائلًا :-
عاصم بقلق :-
–خییر ،یا علیاء إیه اللی حصل ،،و عُدی فین ..إزای یسیبک تیجی لوحدک فی الوقت ده ….؟؟!!!!
إبتعدت عنها و نظرت إلیه نظرات ضعیفه و إرتمت بأحضانه بعد أن أردفت قائله :-
علیاء ببکاء و صوت مبحوح :-
–عُدی سافر و سابنی یا خالو ،،سافر وهو مضایق منی ….!!!!!!
نظر إلی همس نظرات تدل علی عدم فهمه ما یحدث و لکنها حثته علی تهدئه إبنه شقیقته أولًا ،،ربت علی ظهرها بحنان وهی فقط تزداد بکاءً و ندمًا علی ما کانت تفعله …..!!!!!!!!!!
************************************
–….بعد مرور ساعتین ….!!
–….فی غُرفه علیاء ….!!
وضعها علی فراشها بعدما غفت بأحضانه ،،ألقی علیها نظره أخیره و قبلها علی جبینها ثم ترکها و إنصرف إلی غُرفته ….!!!!!!
–….فی غُرفه عاصم …!!
دلف إلی الغُرفه وهو یفرک عینیه بنعاس واضح ،،رأته همس فإقتربت منه و وضعت یدها علی کتفه و أردفت قائله :-
همس بتسأول :-
–نامت…؟؟؟!!!!!
عاصم بإیجاب :-
–أیوه نامت ،،ثم تابع بتسأول :- بس إیه اللی حصل خلاها بالشکل ده ،،ده اللی نفسی أعرفه….؟؟!!!!!
أشاحت بعینیها بعیدًا عنه و أخذت تُفکر ،،ما الذی جعل علیاء تأتی بهذا الوقت و دموعها علی وجنتیها ؟؟،،و ماذا حدث جعل عُدی یسافر بهذا الوقت و یترکها ؟؟!!،،_تذکرت فجأه تِلک الحبوب ،،هل علم بها عُدی و لهذا سافر ؟؟،،أم أن علیاء أخبرته بأمرها و ثار بها و ترکها و سافر ؟؟،،ولکن لا ف شقیقها لیس هکذا کان سیستمع لها لا أن یترکها ،،بالتأکید حدث شئ هی لا تعرفه و دفع عُدی لهذا السفر المُفاجأ ……..!!!!!!!!
إنتبه لشرودها فضیق عینیه و کأنه إستنشف أنها تعلم شئ و تُخبئه علیه ،،فأردف قائلًا :-
عاصم بتسأول :-
–إنتی عارفة حاجة و مخبیاها علیا یا همس…؟؟!!!
إنتبهت لسؤاله و نظرت إلیه بإرتباک ،،فأعاد سؤالها مره آخری (إنتی عارفة حاجة و مخبیاها علیا یا همس …؟؟!!!!!)
لم تجد مفر للهروب من الإجابه علی سؤاله ف حسمت قرارها و قررت إخباره ،فأردفت قائله :-
همس بحذر :-
–هقولک بس بلاش عصبیه …!!!!
عاصم بقلق :-
–إنتی کده بتقلقینی أکتر ،،فی إیه یا همس …؟؟!!!!
إبتلعت ریقها و مسحت علی وجهها بأناملها و أردفت قائله :-
–علیاء ….آآآآآ کانت …کانت بتاخد حبوب منع الحمل ….!!!!!!!
عاصم بدهشه :-
–إیه ….؟؟!!!!!!!!
همس بجدیه :-
–اللی حصل لمامتها زمان سبب لها عقده و مابقتش عایزه تخلف ولاد خاااالص ….!!!!!
رفع حاجبیه و أردف قائلًا :-
عاصم بتسأول :-
–و عُدی یعرف بالکلام ده ولا لا ….؟؟؟!!!!!!
همس دون تردد :-
–لا مایعرفش ،،ثم تابعت بتوجس :- بس شکله کده عرف من شکلها و حالتها دی ….!!!!!!!!
نظر إلیها بإستخفاف و أردف قائلًا :-
عاصم بسخریه :-
–ده شئ أکید ،،وإلا إیه اللی هایخلیه یسافر و طیارته بکره الصبح أصلًا ….!!!!!!!
همس بقلق :-
–طیب جرب تتصل بیه طالما طیارته بکره یبقی لسه مسافرش ،،کلمه و شوفه علشان انا قلقانه علیه جدًااا ….!!!!!!!
عاصم بهدوء :-
–حاضر ،هاکلمه ….!!!!!
ثم أمسک بهاتفه الموضوع علی الکومود و ضعط علی بعض الأرقام و وضعه علی أُذنه و إنتظر الرد من صدیقه «عُدی» و لکن لا رد ،محاوله ..إثنان …ثلاث …ولکن لا رد و بالأخیر أغلق هاتفه بالکامل….،،زفر عاصم بضیق و وضع هاتفه علی الکومود مره آخری و إلتفت إلیها و أردف قائلًا :-
عاصم بضیق :-
–مابیردش ،،حاولت کذا مره و مفیش فایده …لحد ما قفل موبایله خالص ….!!!!!
زفرت بضیق هی الآخری و أردفت قائله :-
–معنی کده إنه لسه هنا و مسافرش ،،خلااااص نسیبه دلوقتی و بعدین أفهم انا منها الموضوع بالظبط …!!!!!!
عاصم بضجر :-
–ماشی ،،إنتی حره ….!!!!!
ثم ترکها و تسطح علی الفراش فی محاول فاشله للنوم و لکن هیهات ف التفکیر بما حدث مُنذ ساعتین جعله غیر قادر علی النوم ….!!!!!!!
**************************************
–….فی صباح الیوم التالی ….!!
–….فی قصر الألفی ……!!
لم یستطع أحدهم النوم من التفکیر ،،فقرر عاصم الذهاب إلی غُرفه علیاء للتحدث معها و فهم ما حدث ،،ذهب لغُرفتها و طرق الباب ف لم یسمع صوتها ف فتح الباب وجدها مثلما ترکها ….تتصنع النوم ،،حمحمم حتی تنتبه إلیه ف فتحت عینیها و لکنها لم تلتفت بل ظلت تنظر أمامها بشرود…..!!!!!
إقترب منها و أمسک بکف یدها و أردف قائلًا :-
عاصم بهدوء :-
–انا عارف إنک متعقده من زمان بسبب أبوکی ،،بس ده مایمنعش إنک غلطی برضوه ….کان المفرود تناقشی جوزک و تحلوها سوی و کان هیتفهم ده ،،لکن أی حد مکانه لما یکتشف ده بنفسه کان إتصرف نفس التصرف ….ویمکن کان عمل أکتر من کده کمان …!!!!!!
لم تعقب أو حتی تلتفت إلیه ،،فتابع هو قائلًا :-
–علیاء خودی وقتک فی التفکیر لوحدک و محدش هیتکلم معاکی فی الموضوع ده خالص…!!!!!!
و‌أخیرًا نظرت إلیه بنفس نظرتها الشارده و أردفت قائله :-
علیاء بنبره ضعیفه :-
–هو إتصل بیک أو رد علی مُکلماتک ….!!!!!
صمت قلیلًا لا یعلم ماذا یقول ،،لأول مره یوضع بموقف کهذا و یضطر للکذب ،فتنحنح بخفوت و أردف قائلًا :-
–أیوه رد علیا و کان وصل ألمانیا کمان ….!!!!!!
إستنشفت کذبه بهذا الأمر و لکنها تغاضت عن ذلک و حاولت تصدیقه و تمددت علی فراشها و تدثرت جیدًا و أردفت قائله قبل أن تُغمض عینیها :-
علیاء بضعف :-
–ماشی ،،ممکن أفضل لوحدی …لو سمحت…؟؟!!!!!
عاصم بحنو :-
–أکیید ….!!!!!
ثم نهض عن الفراش و قبلها علی جبینها ثم ترکها بعد أن نظر إلیها نظره أخیرًا و إنصرف تارکًا إیاها غارقه فی أفکارها تُعذبها و مازالت تفعل ذلک…!!!!!
************************************
–….فی غُرفه عاصم ……!!
کانت تنتظر دلوفه إلی الغُرفه للإستفسار عن ما توصل إلیه ،،و عندما دلف إتجهت إلیه بخطوات أشبه بالرکض ،،فرمقها بحده و أردف قائلًا :-
–مش قولتلک قبل کده ماتجریش بالطریقه دی تانی ،،کده هاتتعبی …..!!!!
عضت علی شفتیها بأسف و أردفت قائله :-
–أسفه مش هتتکرر تانی ،،ثم تابعت بتسأول :- عملت إیه ؟؟!،،قالتلک حاجه ….؟؟؟!!!!!!
عاصم بجدیه :-
–لا مقالتش بس أکیید بسبب موضوع الحبوب ده ،،محدش یفتح معاها الموضوع نهائی ..إتفقنا…!!!!!
همس علی مضض :-
–إتفقنا ،،ثم تابعت بتسأول :- و حیاه مش هتقولها حاجه …؟؟!!!!
تنهد بصوت مسموع و أردف قائلًا :-
–لا مش هقولها عن السبب طبعًا ،،هحاول أتجنب المواجهه ..علشان لو عرفت السبب هتلوم نفسها إنها السبب و انا مش عایز ده یحصل ….!!!!!!!
إبتسمت بحنو و ملست علی کف یده بیدها و أردفت قائله :-
–ربنا یخلیک لینا ….!!!!!
ضمها إلیه و ربت علی ظهرها بحنان و أردف قائلًا :-
–و یخلیکوا لیا ….!!!!!!!!
ثم إبتعد عنها و إتجه إلی المرحاض للإستعداد للذهاب إلی الشرکه ،،بینما تنهدت هی بعمق و نظرت إلی آثره بإبتسامه حانیه …..!!!!!!!!!!
*************************************
–….تسریع فی الأحداث ……!!
–….بعد مرور شهرین ……!!
مازالت حالتها مثلما هی بین النوم و الیقظه لاتتحدث مع أحد حتی والدتها و التی علمت بما حدث بالصدفه وحاولت فتح الحدیث معها ولکنها کانت تصدها بکُل مره ،،دائمه الوجود بالغُرفه حتی طعامها و شرابها أصبح قلیل و شهیتها له قلت…،،بینما أصبحت همس بشهرها السادس و کبر بطنها عن قبل و شهیتها للأکل أصبحت عاده لدیها و أصبحت تثرثر مع طفلها بسعادة و شغف مُنتظره تشریفه بأسرتهم الصغیره ،،أما عن عُدی ف لم یکُن یُجیب علی إتصالاتهم المتکرره و أصبح یُغلق هاتفه بین الحین و الآخر لتجنب الحدیث معهم و مواجهتهم …..،،کان قد أنجز الصفقه الألمانیا و إنتهی منها و لکنه فضل الجلوس بألمانیا لفتره أطول و بعد ذلک قرر العوده و أخیرًا …..!!!!!!!
–….فی المطار ….!!
( تُعلن رحلات مصر للطیران عن قيام رحلتها رقم 135 المتجهة نحو العاصمة المصریة القاهرة)

–هکذا کان النداء الأخیر للرحله التی ستقلع بعد دقائق …..!!!!!! _ نهض عن مقعده للإتجاه إلی الطائره و لکنه فجأه غیر مساره و إتجه إلی الطائره المتجهه إلی واشنطن ( عاصمه أمریکا) و أنهی الإجراءات و توجه إلی الطائره و بعد ثوانٍ أقلعت الطائره من الأراضی الألمانیه مُتجهه إلی الأراضی الأمریکیه ……!!!!!!!!!!!!
***********************************
–….فی المساء …..!!
–….فی قصر الألفی ….!!
–….فی مکتب عاصم ….!!
قررت الخروج من غُرفتها و أخیرًا ،،توجهت إلی المکتب للحدیث مع خالها «عاصم» بشأن عُدی و موعد رجوعه فهی قد ملت من کثره الإنتظار و فی کُل مره تسأله یتهرب منها و یخبرها (فی شغل ظهر فجأه ولازم عُدی یخلصه) هکذا کانت إجابته لها فی کُل مره تسأله ،،وضعت یدها علی مقبض الباب و کانت علی وشک فتحه و لکن جذب إنتباهها حدیث عاصم مع همس فوقفت تستمع إلیهم عله یکون عن عُدی ….!!!!!!
–…بداخل المکتب ……!!
یعنی إیه ،،مش هيرجع خلااااص ….؟؟!!!!!
أردفت همس بتِلک الکلمات المتسائله ،،أومأ عاصم برأسه إیجابًا و أردف قائلًا :-
–للأسف أیوه ،،انا أصلًا وصلت له بالعافیه …لو ماکنتش إتصلت بالشرکه الألمانیه علشان الصفقه ماکنتش هعرف أوصل له من الأساس …!!!!!!!
ضربت کف علی کف بقله حیله و أردفت قائله :-
–یعنی خلاااص قرر من نفسه کده إنه مش راجع ،،طیب و المسکینه اللی فوق دی کُل مره تقولها حجه شکل لحد خلااااص مابقاش فیه حجه نقنعها بیها وهی أکید ملاحظه ده ……!!!!!!!!
جلس علی المقعد و وضع رأسه بین یدیه و أردف قائلًا :-
عاصم ب حیره :-
–مش عارف ….مش عارف ……!!!!!!!!
جلست جواره و ربتت علی کتفه و أردفت قائله :-
–هتتحل إن شاء اللّٰه ،،هتتحل ….!!!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
کانت الدموع تزداد نزولًا علی وجنتیها وهی تسمع کُل کلمه تُقال بالداخل ،، أبعدت یدها عن المقبض و تراجعت للخلف وهی تضع یدها علی فمها تمنع شهقاتها التی تتعالی ،،صعدت إلی غُرفتها و جلست علی فراشها و ضمت ساقیها لبعضهم و أطلقت العنان لدموعها و شهقاتها تتعالی علی راحتها ،،نظرت أمامها بشرود ….فکرت مرارًا بالتخلص من حیاتها ولکنها کانت تتراجع بآخر لحظة ولکن الآن حسمت قرارها ،،نظرت إلی الأدویه الموضوعه علی الکومود جوارها نظرات زائغه …ثم نهضت عن الفراش و مدت یدها و أمسکت بأحد الأدویه و نظرت إلیها وهی تُقلبها بیدیها و إلتوی فمها بإبتسامه شیطانیه …….!!!!!!!!!!

يتبع…

لقراءة الفصل التالي : اضغط هنا

لقراءة الرواية كاملة اضغط على : (رواية جحيم قسوته)

اترك رد

error: Content is protected !!